hjärt- och lungräddningsutbildning

HLR-utbildning

Vårt mål med HLR-utbildningen är att varje kursdeltagare ska känna sig trygg och våga agera vid ett hjärtstopp. Naturligtvis kan vi anpassa HLR-utbildningen efter de förutsättningar och utmaningar ni har på er arbetsplats.

Innehåll i vår HLR-utbildning

Här går vi igenom delarna i en grundutbildning i hjärt- och lungräddning. Vår utbildning innehåller både teori och praktik, men har sin tyngdpunkt i praktisk träning. Ta gärna kontakt med oss och berätta mer om er arbetsmiljö och era utmaningar, så kan vi anpassa utbildningen därefter.

Hjärt-lungräddning

Under vår HLR-utbildning går vi igenom vad HLR är, varför det är viktigt och hur man kan identifiera ett hjärtstopp. Kursdeltagarna lär sig att kontrollera medvetande, kontrollera andning och skapa öppen luftväg. Dessutom lär vi ut hur en medvetslös person med normal andning läggs i stabilt sidoläge. Vi lär er utföra hjärt- och lungräddning på rätt sätt och motiverar er att våga utföra HLR vid ett hjärtstopp. Dessutom tränar vi med hjärtstartare. Under kursen går vi också igenom hur man ska larma 112 på korrekt sätt och vad larmoperatörens roll innebär.

Luftvägsstopp

Under HLR-utbildningen lär vi deltagarna att både identifiera och åtgärda ett luftvägsstopp och hur ryggslag och buktryck ska utföras. Vi lär deltagarna att utföra HLR vid luftvägsstopp. Kursen innehåller också en genomgång av handlingsplan vid drunkningstillbud.

Hjärtstartare

Hjärtstartaren är en viktig del i HLR. Vi informerar er kring hjärtstartarens funktion och demonstrerar. Under HLR-utbildningen får kursdeltagarna öva på att använda hjärtstartare, i kombination med HLR. Vi använder två stycken hjärtstartare och delar in gruppen i två delar för att ge bästa möjliga praktiska träning.

trygg HLR-utbildning ger rätt kunskap

Vad kan ni förvänta er efter avslutad HLR-utbildning?

Under utbildningen ger vi löpande återkoppling till varje deltagare, så att alla ska känna sig säkra och trygga med HLR och första hjälpen. Varje deltagare får öva på en varsin Little Anne HLR-docka med QCPR-teknik för optimal träning. Efter varje praktiskt moment går vi igenom handlingsplaner för drunkningstillstånd, luftvägsstopp och hjärt- och lungräddning. Efter avslutad HLR-utbildning får ni en säkrare arbetsplats med fler människor som vågar agera vid händelse av sjukdom och olycka. Varje deltagare får ett kompetenskort med handlingsplan, nyckelring med andningsskydd och ett intyg.

HLR-utbildning är bokstavligen livsviktig. Vi brinner för att fler ska våga agera vid hjärtstopp.